Algemene Voorwaarden - Path - Praktische AutoTheorie Haarlem

Algemene Voorwaarden

1. Inschrijving Kamer van Koophandel
 • PATH is geregistreerd onder de bedrijfsnaam V&H – Dienstverlening, en daarom ingeschreven bij de
  Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 7749.9484
2. Aanmelden Cursus & Aanschaf Theoriematerialen
 • aanmelding uitsluitend d.m.v. het volledig ingevulde aanmeldingsformulier op de website,
 • een aanmelding is pas definitief, als de gefactureerde cursuskosten zijn betaald,
 • betaling van een cursus dient uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de cursus te zijn verricht, pas dan is deze officieel
 • bestelde theorieboeken worden maximaal 7 dagen gereserveerd,
 • de prijzen op de website zijn inclusief 21% btw (voor boeken geldt uiteraard 9%, doch exclusief verzendkosten),
 • betalingen dienen plaats te vinden per bank: NL79 INGB 0701 8415 16 – t.n.v. J.M.A.V. Arkenaar te Haarlem.
3. Opzegtermijn & Terugbetaling cursusgeld
 • een aanmelding kan tot uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de cursus geannuleerd worden, het betaalde cursusgeld – minus € 25,00 reserverings- en administratiekosten – wordt dan binnen 7 dagen teruggestort op de rekening vanwaar de betaling heeft plaatsgevonden,
 • als een cursus geen doorgang vindt, dient het cursusgeld per direct teruggestort te worden aan de cursist, tenzij de cursist in overleg kiest voor een nieuwe cursusdatum,
 • aangeschafte theorieboeken kunnen niet meer teruggenomen en dus ook niet meer gerestitueerd worden.
4. Theorie-examen
 • de cursist dient, in samenspraak met de docent, zelf het theorie-examen te plannen en te reserveren,
 • als dit niet tijdig gebeurt, dan wel het eventueel verzetten van een theorie-examen, is dit volledig ter
  verantwoordelijkheid van de cursist.
5. Bijwonen van de groep- en/of individuele lessen
 • een groep bestaat uit maximaal 8 cursisten,
 • de cursist dient op tijd aanwezig te zijn, anders bestaat vooral ’s avonds en in het weekend de kans dat deze de mogelijkheid mist het gebouw binnen te komen,
 • annuleren van een afspraak kan tot 48 uur voor aanvang van de les, dan zal zo mogelijk een nieuwe datum worden vastgesteld
 • wordt een les korter dan 48 uur voor aanvang afgezegd,  dan wordt die les in principe beschouwd als zijnde doorgegaan.
 • als cursist te laat is of in het geheel niet verschijnt, dan wordt dit cursusdagdeel beschouwd als te zijn bijgewoond en wordt het niet gecompenseerd,
 • de cursist dient naast huiswerkopdrachten (zie 6) ook tijdens de les een actieve rol te vervullen en zich in te zetten om zich de lesstof eigen te maken.
6. Huiswerkopdrachten
 • de cursist dient voor aanvang van de cursus het meest recente verkeerstheorieboek minimaal een maal te hebben doorgelezen,
 • na elk cursusdagdeel worden huiswerkopdrachten (mee)gegeven, deze dienen te worden verricht door de cursist,
 • huiswerkopdrachten bestaan voor het grootste deel uit herhaald lezen van de lesstof en dient dan ook nadrukkelijk zoveel mogelijk elke dag te worden verricht,
 • huiswerkopdrachten tijdens het tweede deel van de cursus (de examentraining) bestaan voornamelijk uit dagelijks minimaal één proefexamen oefenen.
7. Evaluaties
 • aan het eind van het tweede cursusdagdeel wordt de kennis van de theorie geëvalueerd,
 • als dit goed verloopt, worden afspraken gemaakt over reservering theorie-examen en data bepaald voor de twee dagdelen individuele examentraining,
 • aan het eind van de laatste individuele examentraining wordt opnieuw geëvalueerd,
 • indien sprake is van achterblijvende resultaten kan het advies gegeven worden het examen uit te stellen en een extra training in te lassen,
 • aan deze extra training zijn geen extra kosten verbonden, mits cursist zich in voldoende mate heeft gehouden aan de in punt 5 en 6 gestelde zaken.
8. Indien niet geslaagd voor het theorie-examen
 • indien een cursist, na het strikt volgen van alle afspraken, toch niet slaagt voor zijn theorie-examen, dan mag deze aan de eerstvolgende cursus waar plaats is deelnemen – reservering hiertoe wordt dan direct gemaakt,
 • het voorafgaande is echter uitsluitend van toepassing, als cursist zich gehouden heeft aan het onder lid 5 en lid 6 gestelde en is slechts één maal geldig,

 

Haarlem, 01 november 2019 – Geldig tot herroeping op deze website

PATH – Praktische AutoTheorie Haarlem
Rechten en plichten in balans
Huiswerk Opdrachten